BERNAYS PROPAGANDA – Играј Слободно (free download EP)

BERNAYS PROPAGANDA – Играј Слободно (free download EP)

BERNAYS PROPAGANDA – Играј Слободно (free download EP)


EP-то Играј Слободно е колекција од ремикси и преработки на песните на Bernays Propaganda, направени од Mark Heaney (Gang of Four), Zea ( The EX), Bei The Fish со Ida Lollobrigida,Sethstat, Anomalia Nativa,Fresh(ex-Suns,Bernays Propaganda),Дуке Бојаџиев и Mindless Violence. Oваа компилација ја покажува работата на Bernays Propaganda од сосема различни перспективи.

Играј Слободно ќе биде издание кое ќе биде достапно за публиката преку бесплатен download.

Почекајте до 10.01.2012! http://www.napravizaedno.com/