Taksirat Academy

Taksirat Academy

Пријавете се на Taksirat Academy, до крај на Декември!
Напишете го вашето име, презиме и возраст.
Не треба никакво мотивационо писмо ниту решение на равенка.
Испратете ги вашите податоци на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. и почекајте да ве повикаме.
Имате уште 15 дена! Работните часови започнуваат во Февруари, а ќе се одржуваат во просториите на Пасворд Продакшн во Скопје.

1.png

2.png